Bhagavad Gita in Marathi Pdf | भगवद्गीता मराठी PDF (Free Download)

Bhagavad Gita in Marathi Pdf

Bhagavad Gita is one of the oldest Book. The Gita is the sixth book of the Mahabharata. The Bhagavad Gita is a poem written in the Sanskrit language.

भगवद्‌गीता हा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ. ‘गीतोपनिषद’ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे.

👇👇 Bhagavad Gita in Marathi Pdf 👇👇
(येथून मराठीत भगवद्गीता डाउनलोड करा)

इतर भाषांमध्ये भगवद्गीता वाचायची आहे: 👉👉 भगवद्गीता पीडीएफ

Bhagavad Gita in Marathi Pdf

Bhagavad Gita in Marathi Pdf

भगवद्‌गीता हा प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ असून यात १८ अध्याय आणि ७०० श्लोक आहेत.

भगवद्‌गीता मधील १८ अध्याय खालीलप्रमाणे :

 • अध्याय १ – अर्जुनविषादयोग
 • अध्याय २ – सांख्ययोग(गीतेचे सार)
 • अध्याय ३ – कर्मयोग
 • अध्याय ४ – ज्ञानकर्मसंन्यासयोग(दिव्य ज्ञान)
 • अध्याय ५ – कर्मसंन्यासयोग
 • अध्याय ६ – ध्यानयोग
 • अध्याय ७ – ज्ञानविज्ञानयोग
 • अध्याय ८ – अक्षरब्रह्मयोग
 • अध्याय ९ -राजविद्याराजगुह्ययोग (परम गोपनीय ज्ञान)
 • अध्याय १० – विभूतियोग(भगवंताचे ऐश्वर्य)
 • अध्याय ११ – विश्वरूप दर्शनयोग
 • अध्याय १२ – भक्तियोग(श्रीकृष्णाची प्रेममयी सेवा)
 • अध्याय १३ – क्षेत्रक्षेज्ञविभागयोग
 • अध्याय १४ – गुणत्रयविभागयोग
 • अध्याय १५ – पुरुषोत्तमयोग
 • अध्याय १६ – दैवासुरसंपविभागयोग
 • अध्याय १७ – श्रद्धात्रयविभागयोग
 • अध्याय १८ – मोक्षसंन्यासयोग(गीतेचा निष्कर्ष )

Download Shrimad Bhagavad Gita in Marathi

श्रीमद् भगवत गीता हा एक प्राचीन आणि पवित्र ग्रंथ आहे. भगवान श्रीकृष्णाने कुरुक्षेत्रावर झालेल्या महायुद्धाच्या सुरूवातीला शिष्य अर्जुनाला गुरू रूपात उपदेश केलेला होता. गुरू शिष्याचा हा संवाद म्हणजेच भगवत गीता ग्रंथ. या ग्रंथातून श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जीवनातील विविध टप्पे आणि प्रसंगाबद्दल मार्गदर्शन केलेले आहे.

या ग्रंथात नमूद केल्याप्रमाणे गीतासार सांगत असताना श्रीकृष्णाने अर्जुनाला विश्वरूप दर्शन म्हणजेच साक्षात्कार केला होता. हा ग्रंथ संस्कृत काव्य स्वरूपात असून त्याचे एकूण अठरा अध्याय आणि सातशे ओव्या आहेत.

भगवद्गीतेची तीन रहस्ये गुह्य (गुप्त), गुह्यतारा (अधिक गुप्त) आणि गुह्यत्मा (सर्वात गुप्त) म्हणून ओळखली जातात. भगवद्गीतेचे दुसरे, तिसरे, चौथे, पाचवे आणि अठरावे अध्याय पहिल्या रहस्याशी संबंधित आहेत. दुसरा, सहावा आणि तेरावा ते अठरावा अध्याय दुसऱ्या गुपिताशी संबंधित आहे. तिसरा, सातवा, आठवा, नववा आणि दहावा ते अठरावा अध्याय हे तिसरे रहस्य हाताळतात.

भगवद्गीतेने हजारो वर्षांपासून भारतीय जीवनपद्धतीवर खोलवर प्रभाव टाकला आहे. त्याची शिकवण अनादी काळापासून हिंदूंच्या मूलभूत श्रद्धांच्या केंद्रस्थानी आहे. ते आजही युगहीन आणि प्रासंगिक आहेत.

Bhagavad Gita Jashi Ahe Tashi In Marathi Pdf Free Download

Download Bhagavad Gita Jashi Ahe Tashi In Marathi Pdf Free from below link:

👇👇 Bhagavad Gita Jashi Ahe Tashi In Marathi Pdf👇👇
(येथून मराठीत भगवद्गीता डाउनलोड करा)

नमस्ते। धन्यवादः!!

नमस्ते। धन्यवादः!!

1 thought on “Bhagavad Gita in Marathi Pdf | भगवद्गीता मराठी PDF (Free Download)”

 1. Finally I got this special book ,I am now so happy 😊.I want to thank this website for giving this amazing book download link, thank you so much from bottom of my heart!!

  Reply

Leave a Comment