Bhagavad Gita in Marathi Pdf | भगवत गीता मराठी Pdf Download

Bhagavad Gita in Marathi Pdf

Bhagavad Gita is one of the oldest Book. The Gita is the sixth book of the Mahabharata. The Bhagavad Gita is a poem written in the Sanskrit language.

भगवद्‌गीता हा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ. ‘गीतोपनिषद’ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. भगवत गीता मराठी pdf

👇👇 Bhagavad Gita in Marathi Pdf 👇👇
(येथून भगवत गीता मराठी Pdf डाउनलोड करा)

इतर भाषांमध्ये भगवद्गीता वाचायची आहे: 👉👉 भगवद्गीता पीडीएफ

Bhagavad Gita in Marathi Pdf

The Bhagvat Geeta book pdf in Marathi isn’t just a philosophical discourse; it’s a handbook for living. In Maharashtra, its teachings are integrated into daily life. Just as a potter molds clay, Marathi families shape their lives according to Geeta’s principles. These principles become a moral compass, guiding decisions and actions.

Bhagavad Gita in Marathi Pdf

Bhagvat Geeta Book Pdf In Marathi

भगवद्‌गीता हा प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ असून यात १८ अध्याय आणि ७०० श्लोक आहेत.

भगवद्‌गीता मधील १८ अध्याय खालीलप्रमाणे :

 • अध्याय १ – अर्जुनविषादयोग
 • अध्याय २ – सांख्ययोग(गीतेचे सार)
 • अध्याय ३ – कर्मयोग
 • अध्याय ४ – ज्ञानकर्मसंन्यासयोग(दिव्य ज्ञान)
 • अध्याय ५ – कर्मसंन्यासयोग
 • अध्याय ६ – ध्यानयोग
 • अध्याय ७ – ज्ञानविज्ञानयोग
 • अध्याय ८ – अक्षरब्रह्मयोग
 • अध्याय ९ -राजविद्याराजगुह्ययोग (परम गोपनीय ज्ञान)
 • अध्याय १० – विभूतियोग(भगवंताचे ऐश्वर्य)
 • अध्याय ११ – विश्वरूप दर्शनयोग
 • अध्याय १२ – भक्तियोग(श्रीकृष्णाची प्रेममयी सेवा)
 • अध्याय १३ – क्षेत्रक्षेज्ञविभागयोग
 • अध्याय १४ – गुणत्रयविभागयोग
 • अध्याय १५ – पुरुषोत्तमयोग
 • अध्याय १६ – दैवासुरसंपविभागयोग
 • अध्याय १७ – श्रद्धात्रयविभागयोग
 • अध्याय १८ – मोक्षसंन्यासयोग(गीतेचा निष्कर्ष )

Download Shrimad Bhagavad Gita in Marathi

श्रीमद् भगवत गीता हा एक प्राचीन आणि पवित्र ग्रंथ आहे. भगवान श्रीकृष्णाने कुरुक्षेत्रावर झालेल्या महायुद्धाच्या सुरूवातीला शिष्य अर्जुनाला गुरू रूपात उपदेश केलेला होता. गुरू शिष्याचा हा संवाद म्हणजेच भगवत गीता ग्रंथ. या ग्रंथातून श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जीवनातील विविध टप्पे आणि प्रसंगाबद्दल मार्गदर्शन केलेले आहे.

या ग्रंथात नमूद केल्याप्रमाणे गीतासार सांगत असताना श्रीकृष्णाने अर्जुनाला विश्वरूप दर्शन म्हणजेच साक्षात्कार केला होता. हा ग्रंथ संस्कृत काव्य स्वरूपात असून त्याचे एकूण अठरा अध्याय आणि सातशे ओव्या आहेत.

भगवद्गीतेची तीन रहस्ये गुह्य (गुप्त), गुह्यतारा (अधिक गुप्त) आणि गुह्यत्मा (सर्वात गुप्त) म्हणून ओळखली जातात. भगवद्गीतेचे दुसरे, तिसरे, चौथे, पाचवे आणि अठरावे अध्याय पहिल्या रहस्याशी संबंधित आहेत. दुसरा, सहावा आणि तेरावा ते अठरावा अध्याय दुसऱ्या गुपिताशी संबंधित आहे. तिसरा, सातवा, आठवा, नववा आणि दहावा ते अठरावा अध्याय हे तिसरे रहस्य हाताळतात.

भगवद्गीतेने हजारो वर्षांपासून भारतीय जीवनपद्धतीवर खोलवर प्रभाव टाकला आहे. त्याची शिकवण अनादी काळापासून हिंदूंच्या मूलभूत श्रद्धांच्या केंद्रस्थानी आहे. ते आजही युगहीन आणि प्रासंगिक आहेत.

भगवद्गीता जशी आहे तशी Pdf download

Download Bhagavad Gita Jashi Ahe Tashi In Marathi PDF free from the below link:

👇👇 Bhagavad Gita Jashi Ahe Tashi In Marathi Pdf👇👇
(येथून मराठीत भगवद्गीता जशी आहे तशी Pdf Download करा)

भगवद्गीतेत भगवंत म्हणतात की, एखाद्या जीवाला धर्म कळत नसला, योग कळत नसला तरी तो माझ्या आश्रयाला आला तर मी त्याची सर्व पापे क्षमा करतो. अंतःकरणाच्या खोलातून हाक मारून भगवंताची प्राप्ती करणे याला भक्तियोग म्हणतात. चैतन्य महाप्रभू, मीरा बाई आणि भगवान हनुमान ही या योगाची सर्वात मोठी उदाहरणे आहेत.

भगवद्गीता आपल्याला सांगते की आपण पृथ्वीवर पुन्हा जिवंत का येत आहोत हीच आपली इच्छा आहे. परंतु जर आपण आपल्या इच्छा सोडू शकलो तर आपण या जीवन आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊ शकतो. हे आपल्याला क्षमा करण्याची शक्ती देखील शिकवते – ज्यांनी आपल्याला दुखावले आहे त्यांना क्षमा करणे आणि ज्यांना आपण दुखावले त्यांच्याकडून क्षमा मागणे.

Bhagvat Geeta book Pdf in Marathi हा एक पवित्र ग्रंथ आहे जो आपल्या जीवन प्रवासात मार्गदर्शन आणि सहाय्य प्रदान करतो. तुम्हाला मराठी गीताविषयी उत्सुकता असल्यास, मी आम्ही प्रदान केलेली विनामूल्य PDF प्रत डाउनलोड करण्याची शिफारस करतो. या आदरणीय शास्त्राचा अभ्यास करणे आणि त्यातील गहन शहाणपण शोधणे हा एक अद्भुत प्रारंभ बिंदू आहे.

नमस्ते। धन्यवादः!!

REPORT THIS PDF
If you encounter any issues with the download of this PDF, such as a broken link, extended download times, or concerns about copyright infringement, please do not hesitate to contact us at [email protected] or report it through our Contact Us page. We are committed to ensuring the quality and legality of our content. If we find any problem we will promptly rectify the issue or remove the content within 24 hours.

Leave a Comment